A A A English
Frauen in Forschung & Technologie
Expertinnen

Expertinnendatenbank

2016 FEMtech Expertinnen entsprechen Ihren Suchkriterien:

Fachrichtung:
Verkehrswesen, Verkehrsplanung
Institution:
ARNDT IDC
Expertisen
Verkehrswesen, Verkehrsplanung, Mobilitätsforschung
Expertin des Monats Oktober 2017
Fachrichtung:
Medienkunst
Institution:
Expertisen
Kunstwissenschaften
Expertin des Monats September 2017
Fachrichtung:
Informatik
Institution:
Lerox Datenverarbeitung GmbH
Expertisen
Informatik
Expertin des Monats August 2017
Fachrichtung:
Raumplanung
Institution:
tbw research GesmbH
Expertisen
Verkehrswesen, Verkehrsplanung, Gender und Mobilität, Forschung- und Innovationsmanagment
Expertin des Monats Juli 2017
Fachrichtung:
Landschaftsplanung
Institution:
Green4Cities GmbH
Expertisen
Landschaftsplanung
Expertin des Monats Juni 2017
Fachrichtung:
Umwelttechnologie
Institution:
GE Jenbacher
Expertisen
Sonstige und interdisziplinäre Technische Wissenschaften
Expertin des Monats Mai 2017

Seiten